Uvjeti korištenja Internet stranice pbr.ba

1. Uvod
Posjetom web stranici na adresi pbr.ba (dalje u tekstu: “Web stranica”) pristajete na uvjete korištenja definirane u ovom dokumentu, kao i svih primjenjivih zakona i propisa. Ako se ne slažete s bilo sa kojim od navedenih uvjeta, zabranjeno je koristiti ili pristupati Web stranici.

2. Uvjeti korištenja Web stranice
Sav sadržaj koji se prikazuje ili nalazi na Web stranici, uključujući ali ne i ograničavajući se na objavljeni tekst, grafike, ilustracije, fotografije, audiovizualna djela, zvuk, dokumente, podatke i informacije (dalje u tekstu: “Sadržaj”) zaštićen je odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o žigu, Kaznenim zakonom te drugim primjenjivim propisima.

Dozvoljeno je korištenje Sadržaja sa web stranice isključivo za osobne potrebe koje nema izravno ili neizravno komercijalno značenje i nije namijenjeno priopćavanju javnosti, uz poštivanje prava intelektualnog vlasništva, sukladno primjenjivim propisima i ovim Uvjetima. Dopuštenje korištenja Sadržaja za osobne potrebe ne podrazumijeva prijenos vlasništva Sadržaja, nego isključivo dozvolu za korištenje

Nije dopušteno:
● koristiti, distribuirati i/ili reproducirati Sadržaj u komercijalne svrhe i/ili Sadržaj na bilo koji način priopćavati javnosti bez prethodnog pisanog odobrenja
● pokušati dekompilirati ili koristiti bilo koji dio koda na web stranici
● ukloniti autorske ili druge oznake vlasništva iz Sadržaj
● objavljivati i/ili učitavati na Web stranici bilo koji sadržaj koji promovira rasizam, diskriminaciju spola, vjere, nacionalnosti, seksualne orijentacije, dobi i/ili na bilo koji drugi način biti usmjeren na vrijeđanje fizičkih i/pravnih osoba i/ili koji je protivan primjenjivim propisima i/ili kojima se vrši povreda prava intelektualnog vlasništva i/ili kojim se neovlašteno otkriva poslovna, službena i/ili druga tajna i/ili neovlašteno otkivaju osobni podaci trećih osoba.
● neovlašteno ometati rad odnosno pristup Web stranici

U slučaju neovlaštenog, nedopuštenog i/ili protuzakonitog korištenja Sadržaja, FEAL HRVATSKA d.o.o pridržava pravo potraživati naknadu cjelokupne štete te pokrenuti odgovarajući postupak pred nadležnim tijelima.

3. Odricanje od odgovornosti
FEAL HRVATSKA d.o.o. se u potpunosti odriče svake odgovornosti za bilo koje radnje korisnika koja je u vezi sa uporabom i/ili neovlaštenom uporabom Sadržaja Web stranice, te za eventualnu štetu koja može nastati korisniku Web stranice i/ili bilo kojoj trećoj osobi u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ovih web stranica.

4. Točnost materijala
Materijali na Web stranici mogu sadržavati tehničke, tipografske ili fotografske pogreške. FEAL HRVATSKA d.o.o. ne jamči da su svi materijali na njegovoj web stranici točni, potpuni ili aktualni. FEAL HRVATSKA d.o.o. može u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave izmijeniti materijale i/ili sadržaj koji se nalaze na svojoj internetskoj stranici. Radi izbjegavanja svake dvojbe, FEAL HRVATSKA d.o.o. nije obvezan ažurirati Sadržaj objavljen na Web stranici.

5. Poveznice na druga web-mjesta
FEAL HRVATSKA d.o.o. nije pregledao sve web-lokacije na Internetu povezane s web stranicom i nije odgovoran za sadržaj bilo koju povezanu web stranicu. Uključivanje veze na Web stranici od bilo koje veze od strane trećih osoba ne podrazumijeva odobrenje Web stranice. Korištenje takvih povezanih web stranica je na vlastiti rizik.

7. Izmjene
FEAL HRVATSKA d.o.o. može izmijeniti ove uvjete pružanja usluge za svoju Web stranicu bez prethodne najave i u bilo koje vrijeme. Korištenjem ove web stranice pristajete na trenutnu verziju ovih uvjeta korištenja. Promjene ovih Uvjeta stupaju na snagu danom objave na Web stranici.

8. Mjerodavno pravo
Ove odredbe i uvjeti uređeni su i tumačeni u skladu s hrvatskim zakonima i neopozivo se podvrgavaju isključivoj nadležnosti sudova u toj državi ili mjestu.