Trgovačko društvo FEAL HRVATSKA D.O.O., Rudeška 3a, 10 000 Zagreb, OIB: 39824206096 kao Voditelj obrade, dalje u tekstu: „DRUŠTVO.“u skladu sa načelom transparentnosti i odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podatka (GDPR) dana 15.03.2019. donosi slijedeća:

PRAVILA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA
1. Uvod
Zaštita osobnih podataka korisnika web stranice www.pbr.ba poseban je interes Društva. Pravila privatnosti imaju svrhu da Vam na jasan i jednostavan način objasne koje osobne podatke prikupljamo, na koliko dugo ih prikupljamo, zašto ih prikupljamo, tko ima pristupa vašim podacima, koja prava vi imate te na koji način ih možete iskoristiti. Kad prikupljamo vaše osobne podatke ili kad ih dijelite s nama, upotrebljavamo ih u skladu s ovim Pravilima. O mogućim izmjenama i dopunama Pravila biti ćete pravovremeno obaviješteni, uključujući i putem objave na internetskim stranicama Društva.
Pažljivo pročitajte ova Pravila te ako imate pitanja ili nedoumice u vezi s osobnim podacima, obratite nam se na e-mail info@feal.hr
Što su osobni podaci?
„Osobni podaci” su informacije pomoću kojih vas je moguće identificirati izravno (npr. vaše ime) ili neizravno (npr. putem pseudonima). Drugim riječima, osobni podaci uključuju podatke kao što su adresa e-pošte / kućna adresa / broj mobilnog telefona/ OIB/ financijski podaci i slično. Osobni podaci mogu uključivati i brojčane identifikatore kao što su IP adresa računala, MAC adresa mobilnog telefona ili kolačići.
2. Kako prikupljamo osobne podatke?
Podatke prikupljamo izravno od Vas (npr. kada ste naš klijent, kada zatražite ponudu od nas, kada nas kontaktirate telefonski i/ili kada nas posjetite u našim poslovnicama), automatski (putem naših web-mjesta), ako ili od treće strane (od javno dostupnih izvora kao što su otvorene baze podatka ili drugi podaci u javnom vlasništvu).

  1. Zašto prikupljamo Vaše podatke (svrha obrade i pravni temelj obrade)?
Svrha prikupljanja podatka Pravni temelj Kategorija osobnih podataka
Ispunjenje obveza iz ugovora Obrada je nužna radi izvršenja Ugovora u kojima ste vi stranka Ime i prezime

Financijski podaci

Ugovorni podaci

Komunikacija s Vama, a što uključuje obradu u svrhe:

(a) Odgovaranje na Vaše upite

(b) predlaganje proizvoda za koje vjerujemo da ste zainteresirani

(c) slanje ponude

(d)slanja / dostavljanja obavijesti upućenih od nas tijekom trajanja Ugovora

(e) odgovaranja na Vaše prigovore koji su proizlazi iz poslovnog odnosa s nama

 

 

(a) / (b) / (e) Legitimni interes

(c) obrada je nužna kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora;

(d) obrada je nužna radi izvršenja Ugovora u kojim ste vi stranka

 

(a) Podaci navedeni u kontakt formi

 

(b) Podaci o prethodnim kupnjama, kontakt podaci

 

(c) Kontakt podaci

 

(d) Kontakt podaci

Naplate potraživanja

 

Legitimni interes Ime i prezime, kontakt podaci, financijski podaci
Zaštita naše imovine i osiguravanje sigurnosti imovine i trećih osoba Legitimni interes Podaci prikupljeni videonadzorom
Slanje promidžbenih sadržaja putem newslettera Vaša suglasnost Email

Ime i prezime

Zaštita naših web-mjesta od cyber napada i drugih prijetnji Legitimni interes- povećanje sigurnosti Društva i onemogućavanje prijevara Tehnički podaci (IP adresa, podaci o operativnom sustavu, informacije o posjetu našim web stranicama)
Udovoljavanje našim zakonskim obvezama Obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade; Ime i prezime

Financijski podaci

Podaci o sklopljenom ugovoru

 

Analiza uspješnosti i organizacije našeg poslovanja, uključujući obradu u svrhu izradu izvješća i analizu upravljanja.

Također obrađujemo vaše osobne podatke kako bismo u svrhe internog upravljanja, provođenje revizija poslovanja, provedbe poslovnih kontrola.

Legitimni interes  

Ime i prezime

Podaci o Vašim transakcijama

Podaci o sklopljenom ugovoru

 

 

 

4. S kime dijelimo Vaše osobne podatke?

Vaše podatke ovisno o svrsi za koje se prikupljaju možemo dijeliti sa trećim osobama koje nam pomažu u pružanju digitalnih usluga i usluga e-trgovine, Agencijama za oglašavanje, marketing, digitalno oglašavanje i oglašavanje na društvenim mrežama, trećim osobama potrebnima za dostavljanje proizvoda, npr. usluge pošte / dostavljanja, trećim osobama koje nam pomažu u pružanju tehničke podrške, pružateljima usluga plaćanja, pravnim zastupnicima i slično. Osobne podatke možemo otkriti i kao dio poslovne transakcije poput pripajanja ili prodaje imovine te nadležnim državnim tijelima i tijelima javne vlasti.
Koliko dugo pohranjujemo vaše osobne podatke?
Vaše osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene zakonite svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja ili u drugim Kriteriji za utvrđivanje razdoblja pohrane osobnih podataka obuhvaćaju sljedeće:
5. U koju svrhu prikupljamo osobne podatke?
6. Koji je pravni temelj obrade osobnih podataka?
7. Koliko dugo su osobni podaci potrebni za izvršavanje određene zakonite svrhe?
4. Da li podliježemo zakonskoj obvezi čuvanja osobnih podataka? (U tom slučaju čuvamo podatke u zakonom određenom razdoblju)

2.4. Sigurnost i pohrana osobnih podataka
Osobne podatke obrađujemo unutar Europskog ekonomskog prostora. Poduzimamo sve potrebne organizacijske i tehničke mjere kako bi Vaši osobni podaci bili sigurni te kako bi bili zaštićeni su od gubitka, uništenja, mijenjanja, krivotvorenja, manipulacije i/ili nedozvoljenog pristupa. Obvezujemo se obavijestiti Vas i nadležno tijelo ukoliko dođe do povrede Vaših osobnih podataka. Poduzimamo mjere kojima osiguravamo da se podaci koje prikupljamo i obrađuju u skladu sa odredbama ovih Pravila i zahtjevima zakona. Ako dijelimo osobne podatke s trećim osobama, koristimo odgovarajuće pravne i tehničke mehanizme da bi vaši osobni podaci bili zaštićeni od povrede.
8. Poveznice na web-mjesta trećih osoba
Ukoliko putem poveznica sadržanih na našoj web posjetite druga web-mjesta, imajte na umu da ta web-mjesta imaju svoja pravila privatnosti i da mi nismo nadležni ni odgovorni za njih.
9. Pretraživanje na mreži
Naša web stranica koristi tzv. kolačiće (cookies) i slične tehnologije. Svrha cookiesa je osigurati ispravan rad web-mjesta, poboljšati našu uslugu kako bi postala što učinkovitija . Kolačići su male tekstualne datoteke koje mogu biti pohranjene na Vašem računalu, a koristi ih Vaš web preglednik. Informacije prikupljene kolačićima i sličnim tehnologijama mogu sadržavati podatke o vašoj prijavi, detalje prijave, lokaciju, IP adresu, informacije o pregledniku, informacije o uređaju, trajanje posjeta, oglase koje pretražujete, stranice koje ste posjetili i sl. Većina kolačića koje koristimo su tzv. „kolačići sesije“ koji se brišu kada pojedina browser-sesija završi. Postoje neki trajni kolačići s kojima Vas možemo prepoznati kao posjetitelja. Vaše je pravo isključiti kolačiće u postavkama Vašeg Internet preglednika.

5. Vaša prava
5.1. Pravo povući danu privolu
Kada se obrada osobnih podataka temelji na Vašoj privoli, Vaše pravo je da danu privolu povučete u bilo kojem trenutku. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju dane privole prije njezina povlačenja. Privolu može povući putem ove e-mail adrese info@feal.hr ili pisanim putem na adresu sjedišta Društva.
5.2. Pravo pristupa osobnim podacima
Imate pravo zatražiti potvrdu o tome obrađujemo li vaše podatke te ako da, dobiti pristup do istih te informacije o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka, primateljima ili kategorijama, primatelja, o predviđenom razdoblju u kojemu će podatci biti pohranjeni ili o kriterijima upotrijebljenima za utvrđivanje tog razdoblja, postojanju prava, postojanju automatiziranog donošenja odluka.
Zahtjev za pristup podacima možete podnijeti putem ove e-mail info@feal.hr ili pisanim putem na adresu sjedišta društva FEAL HRVATSKA D.O.O. Za obradu Vašeg zahtjeva imamo pravo tražiti provjeru Vašeg identiteta
5.3. Pravo na ispravak netočnih ili nepotpunih podataka i pravo brisanja
Ukoliko su Vaši podaci netočni i/ili neažurni imate pravo tražiti od nas ispravak podataka. Zahtjev za ispravak možete podnijeti putem ove e-mail info@feal.hr. U određenim slučajevima imate pravo tražiti brisanje Vaših podataka, odnosno imate tzv. pravo na zaborav. Napominjemo kako pravo na zaborav nije apsolutno pravo. Drugim riječima, imamo pravo odbiti Vaš zahtjeva za brisanje podataka, ako imamo legitimni interes i/ili zakonsku dužnost i/ili pravo čuvati određene podatke. Zahtjev za brisanje možete podnijeti putem ove e-mail adrese info@feal.hr Za obradu Vašeg zahtjeva imamo pravo tražiti provjeru Vašeg identiteta.
5.4. Pravo prigovora na obradu temeljenu na legitimnim interesima Voditelja obrade
Obradi podataka možete prigovoriti u bilo kojem trenutku i kad se obrada podataka temelji na legitimnim interesima. Nakon uloženog prigovora više ne smijemo obrađivati osobne podatke osim ako dokažemo da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze Vaše interese, prava i slobode ili se podaci obrađuju radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva. Za obradu Vašeg zahtjeva imamo pravo tražiti provjeru Vašeg identiteta
5.5. Pravo na informiranost i prenosivost podataka
Mi smo dužni transparentno i jasno obrađivati Vaše osobne podatke, a Vi imate pravo primati lako razumljive informacije o tome kako upotrebljavamo Vaše podatke. U tu svrhu smo objavili ova Pravila, a kako bi Vam na što jednostavniji i transparentniji način objasnili koje podatke prikupljamo i zašto. Napominjemo kako nam se za sva dodatna pitanja i/ili pojašnjenja u vezi zaštite Vaših osobnih podatka možete obratiti putem e-maila info@feal.hr Također imate pravo prenositi podatke iz naše baze podataka drugom Voditelju obrade. Ovo pravo odnosi se samo na podatke koje ste nam pružili temeljem ugovora ili suglasnosti i ako se obrada provodi automatiziranim putem. Za obradu Vašeg zahtjeva imamo pravo tražiti provjeru Vašeg identiteta.
5.6. Pravo pritužbe nadležnom tijelu
Vaše temeljeno pravo je da podnesete pritužbu nadzornom tijelu odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, Zagreb, ukoliko smatrate da je došlo od povrede Vaših osobnih podatka. Također ste slobodni i nama se obratiti ukoliko smatrate da na bilo koji način povrjeđujemo Vaša prava.

5.7. Pravo ograničenja
Vaše pravo je da tražite da se obrada Vaših podataka ograniči ukoliko A/ osporavate točnost osobnih podataka na razdoblje kojim se Voditelju obrade omogućuje provjera točnosti osobnih podataka, B/ ukoliko nama osobni podaci nisu više potrebi, ali ih vi zahtijevate radi utvrđivanja, ostvarivanja ili obrane zakonskih prava, C/ ukoliko ste uložili prigovor na obradu temeljem legitimnih interesa , u razdoblju u kojem se očekuje potvrda nadilaze li legitimni interesi voditelja obrade, vaša prava i D/ Ukoliko je obrada nezakonita, ali se vi protivite brisanju podatka te tražite ograničenje. Za obradu Vašeg zahtjeva možda ćemo tražiti provjeru Vašeg identiteta

6. Zaključak

• Niti u kojem slučaju nećemo zloupotrijebiti Vaše osobne podatke
• Pri obradi postupamo u skladu sa zakonom i Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka
• Podatke obrađujemo samo u određenu i zakonitu svrhu
• Poštujemo Vaša prava
• Ako imate pitanja o tome kako postupamo s vašim osobnim podacima ili biste htjeli ostvariti Vaša prava opisana u točki 6. ovih Pravila, obratite nam se na info@feal.hr ili pisanim putem na adresu sjedišta društva FEAL HRVATSKA D.O.O.